Håkans Nyhetsbrev (2024-10-19)

19 oktober 2014 by

Två olika priser, men av olika innebörd och dignitet. Båda är viktiga för regionens utveckling.

För det första: Ett stort grattis till Astrid Lindgrens Näs, som fick Stora Turistpriset i torsdags. Priset har delats ut till en rad verksamheter som på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla svensk turism, sedan 1994.

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är platsen där Astrid föddes och hennes författarskap tog sin början. Det var här hon klättrade i sockerdricksträdet och lekte i snickarboa. På Näs kan du bland annat ta del av utställningen Hela världens Astrid Lindgren, besöka en butik och en trädgårdsservering samt Trädgårdarna, som varit viktiga för hennes författarskap.

Länet har i och med att Näs fick det i år tilldelats priset tre gånger

1997- Turism I Glasriket

2002 – Ölands Skördefest

2014 – Astrid Lindgrens Näs

Vidare har Astrid Lindgrens Värld (ALV) nominerats till priset, men aldrig fått det. ALV röstades däremot fram som Nordens bästa turistattraktion 2009. Barnens Turistguide.se hade en omröstning på sin hemsida om Bästa Turistattraktion i Norden. När dryga 50 000 barnfamiljer röstat stod det klart att Astrid Lindgrens Värld var vinnare i klassen Nordens Bästa Turistattraktion.

För det andra: Ett överraskande men mycket uppskattat pris till oss på regionförbundet, som tilldelats Kalmar kommuns jämställdhetspris 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar beslutade nämligen i tisdags att tilldela oss 2014 år jämställdhetspris för vårt metodiska och strukturerade arbete med jämställdhet.

Ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering är avgörande för att vi ska kunna lösa våra demografiska utmaningar och skapa en bra regional utveckling. Ska vi kunna tillhandahålla god service, ha företag som kan anställa människor med rätt kompetens och tillgodose den offentliga sektorns behov av kompetent personal måste länet vara ett län där både kvinnor, män, flickor och pojkar vill verka och bo i.

Vad har vi då gjort för att förtjäna priset? Några exempel är att vi:

 • Utbildat alla personal i jämställdhetsintegrering
 • Alla verksamhetsområden har formulerat mål för jämställdhet.
 • Introducerat en checklista för jämställda beslut som innebär att alla beslutsunderlag granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • Vi har även kravet om en aktiv jämställdhetsplan för organisationer med fler än 25 anställda i våra upphandlingar

Följ med till Berlin vecka 48

Kalmarsund Promotion erbjuder beslutsfattare inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att besöka Berlin under vecka 48, den 24 till 28 november. Syftet med resan är att skapa nya affärskontakter och samverkansmöjligheter i Berlin och Tyskland.

Vi vill samtidigt presentera den nya flyglinjen mellan Berlin – Kalmar -Göteborg. Linjen trafikeras av bmi.regional. Flygbolaget, som är brittiskt, anses vara ett av de mest punktliga flygbolagen i Europa.

Det finns tre olika paket att välja på.

Paket 1: Export, e-handel och logistik

Paket 2: E-handel, logistik och besöksnäring

Paket 3: Besöksnäring och kreativa näringar

Du kan läsa mer om erbjudandena, som delfinansieras av Regionförbundet, på http://www.kalmarsundpromotion.se/

Fryshuset i Kalmar län

Fryshuset som idag även finns i Kalmar län, har under augusti och september fört en dialog med länets kommuner. Som ett resultat av dialogen har Fryshuset beslutet att fokusera på fyra etablerade metoder i sitt kommande arbete.

- Ungdomskraft – att se och använda unga som en resurs för länets utveckling

- Föräldrarkraft – att stärka föräldrarna i deras roll och ge dem nya verktyg

- Integration – att skapa förutsättningar för att nyanlända ska få tillgång till länets möjligheter

- Arbetsmarknad – att skapa möten mellan ungdomar och lokala näringslivet’

Du kan nå Fryshuset i länet via följande personerJohn Heyne, platschef, 076-126 95 82 john.heyne@fryshuset.se,  Calaudia Kjellstrand, verksamhetsutvecklare, 072-728 59 59 claudia.kjellstrand@fryshuset.se

Hälsningar /Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-10-12)

12 oktober 2014 by

Ni som följer mig på Twitter och/eller Facebook vet att vi – företrädare för Näringsdepartementet, Tillväxtverket och regionerna i Sverige – förhandlade med EU-kommissionen om det regionala programmet den 8 oktober. I vågskålen låg insatser för cirka 1,2 miljarder kronor under perioden 2014-2020. Jag, Camilla Håkansson och Henrik Blomberg från Tillväxverket i Jönköping företrädde Småland och Öarna – FGH och I län – vid förhandlingarna.

Ni, som följer mig, vet även att vi lämnade Näringsdepartementet nöjda. Programmet för Småland och Öarna har hög kvalitet och är mycket fokuserat, enligt EU-kommissionen.

Programmet, som nu är nästan klart, har fyra insatsområden. Det återstår i princip endast ett antal formella beslut.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovationer                     392 mkr

2. Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på IKT                   119 mkr

3. Att öka konkurrenskraften för små- och medelstora företag (SMF)     452 mkr

4. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi                                     178 mkr

Insatsområde 1: Handlar bl.a. om att bygga och utveckla hållbara innovationsmiljöer.

Insatsområde 2: Handlar bl.a. om att stärka IKT-tillämpningar

Insatsområde 3: Handlar bl.a. om affärsutveckling, företagsfrämjande system, företagens kapitalförsörjning och att stimulera små och medelstora företag att ta del av den globala marknaden.

Insatsområde 4: Handlar bl.a. om att stimulera energieffektiva transporter och ökad användning av förnybar energi inom transportsektorn

Om allt klaffar innebär det att EU-kommissionen kommer att godkänna programmet före oktober månads utgång. En första utlysning kan därefter ske månadsskiftet november-december. Beslut i Strukturfondspartnerskapet kan ske i februari-mars 2015.

Glasrikesmiljonen

Dagen före förhandlingarna med EU-kommissionen genomförde vi, som jag aviserade i mitt förra nyhetsbrev, den tredje beslutsomgången för den så kallade Glasrikesmiljonen.

Ädelträ AB i Norrhult, som tillverkar olika typer av lister i lövträ, får stödet för att kunna genomföra en investering i en tillbyggnad av den befintliga fastigheten, vilket görs i samband med en investering i en ny UV-lackanläggning som medför en minimal miljöbelastning jämfört med den traditionella lackeringsmetoden genom så kallad syra-härdning. Investeringen är en förutsättning för företaget att förbättra konkurrenskraften och därmed på sikt kunna expandera verksamheten.

Följande företag har hittills tilldelats glasrikesmiljonen:

Royal Design, Orrefors

Allt i Plåt AB, Åseda

AMB Industri AB, Broakulla

Örsjö Belysning AB, Örsjö

Börjes Logistik & Spedition AB, Nybro

Bribo Mekaniska AB, Nybro

 

Hur ska vi locka studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier?

Att förse arbetsmarknaden med den kunskap och kompetens den behöver framöver är en av sydöstra Sveriges största gemensamma utmaningar. Småland, Öland och Blekinge har mycket att vinna på att arbeta tillsammans i denna fråga.

Att dessutom skapa kunskap och erfarenhet om vad medarbetare med internationell bakgrund kan bidra med till näringslivets utveckling är ytterligare ett mervärde som behöver synliggöras.

Styrgruppen för vårt gemensamma kontor i Bryssel har därför beslutat att föreslå regionförbund och lärosäten i Småland och Blekinge att starta ett gemensamt arbete för att locka fler studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier.

Insatsen, som förutom studenter även rör nyanlända akademiker inom ramen för etableringsreformen, är en del i ett mera långsiktigt arbete med frågorna som rör regionens arbetskraftsförsörjning.

Parter i projektet, som startar före årsskiftet, är Region Blekinge och regionförbunden i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.

MyCareer http://mycareer.lnu.se

Linnéuniversitetet har skapat en ny plattform - MyCareer – för att vi, som är arbetsgivare, ska kunna nå studenter och nyexaminerade studenter. Genom plattformen har vi möjlighet att erbjuda dessa jobb, ex-jobb, praktik/internship, studiejobb och traineeplatser.

Vi, som är arbetsgivare, kan även själva annonsera på MyCareer.

MyCareer ger även Linnéuniversitetets studenter bättre möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet, såväl regionalt som på internationell nivå.

Du kan läsa mer om MyCareer på Linnéuniversitets hemsida www.lnu.se

”Going Home”

As Tears Go By med Marianne Faithfull var den första skivan jag köpte. Året var 1964. Den senaste skivan jag inhandlat är Give my Love To London med samma person.

Åren där emellan har definitivt satt sina spår i Mariannes röst. Men det förhindrar henne inte att, med sin grova nästan manliga röst, levererar ett mästerverk, som i delar, kan mäta sig med några av hennes tidigare stordåd, som Broken English (1979). Lyssna till exempel på Late Victorian Holocaust och Going Home.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-10-05)

05 oktober 2014 by

Fryshuset fyllde 30 år, den 2 oktober. Jubileumsdagen är den samma som Mahatma Gandhis födelsedag. En tillfällighet? Sannolikt! Men likheterna mellan Gandhis filosofi och Fryshusets är stora. Fryshuset är en stiftelse utan vinstintresse för unga. Verksamheten utgår ifrån en tro på varje människas inneboende kraft. Genom att skapa möten och ge förtroende, ansvar och uppmuntran ger de unga möjlighet att påverka och förändra sin livssituation.

Fryshuset finns idag, genom vårt samarbete, även i Kalmar län. Den 15 oktober genomför vi till exempel en dag för unga och jobb, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan och Campus Hultsfred, på Rock City. Du kan anmäla dig och läsa mer om dagen på campus@hultsfred.se

Årets regiondagar är i Borgholm den 23-24 oktober. Bland de medverkande kan nämnas

- Teo Hären, som tidigare utsetts till årets talare. Han medverkar på temat Kreativa människor i en kreativ värld

- Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola och f.d. ledamot i regeringens Framtidskommission. Arbetar bland annat med ett projekt som rör den sociala tilliten i Sverige.

- Lena Sellgren, senioranalytiker och ansvarig för regionalanalyserna på Nordea.

- Anna Kärrman, docent i kemi på MTM Forskningscentrum (Människa-Teknik-Miljö) vid Örebro universitet.

Du kan läsa mer om programmet längre ner i det här nyhetsbrevet eller på www.rfkl.se

Glasrikesmiljonen

På tisdagen kommer vi att fatta beslut om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen, i denna ansökningsomgång.

Glasrikesmiljonen är en del av Glasrikeuppdraget, som är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg.

För att kvalificera sig till att söka Glasrikesmiljonen krävs att företaget har färre än 250 anställda, en omsättning om högst 450 miljoner samt en balansomslutning på högst ca 387 miljoner. Kriterierna är att verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt, att verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning, samt att verksamheten inte påverkar konkurrensförhållandena på den lokala marknaden. Glasrikesmiljonen ska vara på minst 1 miljon kronor och stötta högst 25 procent av investeringen, vilket medför att investeringen måste vara på minst 4-5 miljoner kronor.

Regiondagarna 2014 – internationalisering och social sammanhållning den 23-24 oktober

Årets regiondagar är, som jag skriver om ovan, i Borgholm den 23-24 oktober. Temat för dessa är i år internationalisering och social sammanhållning.

Näringsliv och samhälle påverkas dagligen av den globala ekonomin och vi måste anpassa oss till de nya förutsättningarna. Internationell handel och export, jakten på rätt kompetens, den snabba teknikutvecklingen och klimatförändringarna är några av utmaningarna.  l den kunskapsintensiva ekonomin är tillgången till mänskligt kapital en avgörande faktor. Genom att erbjuda en god livsmiljö med mångfald och upplevelser samt variation i arbete och utbildningar, kan vår region hävda sig och utvecklas inför framtiden.

Välkommen till två intensiva halvdagar fyllda av spännande föredrag och intressanta diskussioner! Du kan som sagt var anmäla dig och läsa mer om programmet på www.rfkl.se

Trä veckan den 10-13 november tar form

Planeringen av den så kallade Träveckan den 10-13 november pågår för fullt runt om i kommuner och företag i Småland. Ambitionen är att få med så många kommuner och företag, som möjligt på att bjuda in allmänheten, i synnerhet skolungdomar, till intressanta studiebesök och diskussioner för synliggöra materialet trä och hur spännande det kan vara att arbeta i denna näring. Faller satsningen väl ut är tanken ett årligt återkommande arrangemang med potential att växa. Veckan avslutas på torsdagen den 13 november med en konferens på Träcentrum i Nässjö med tema ”Framtida utmaningar för den småländska träindustrin”. Programmet finns på www.traregionsmaland.se

Sanningen om fallet Harry Quebert

Ni som läser mina nyhetsbrev vet att jag från och till rekommenderar bra musik och/eller bra böcker, som berör mig.

”Sanningen om fallet Harry Qubert” av Joel Dicker är en roman, som ursprungligen är skriven på franska men utspelar sig i New Hampshire, USA. Dicker kommer själv från Geneve i Schweiz.

Låt dig inte avskräckas av omfånget, 709 sidor. Du blir rikt belönad. Men du kommer att bli manipulerad och förd bakom ljuset. Några värdeomdömen om boken är ”Mästerlig”, ”Den smartaste, mest spännande bok du kommer att läsa i år” och ”Litterärt adrenalin”. Andra sätt att beskriva den intelligenta intrigen är att ”ödet är obevekligt: det tar alltid hem spelet”. Det är också berättelsen om föräldrar som inte vill inse sanningen om sina barn och berättelsen om den stora kärleken.

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-09-28)

28 september 2014 by

Två av fem svenska favoritbesöksmål för danskarna finns i länet. Öland kommer på plats 3 och Astrid Lindgrens Värld på plats 4, enligt en nyligen genomför undersökning av Visit Sweden.

Nästan var femte dansk, 17 %, vill besöka Öland. Naturupplevelser, en spännande slottsruin och vita sandstränder är det som lockar i första hand. Var tredje barnfamilj vill besöka Astrid Lindgrens Värld. Mer än 42 000 danskar besökte parken förra året.

De avslutande förhandlingarna med EU-kommissionen om det regionala programmet (ERUF) för Småland och Öarna för perioden 2014-2012 är den 8-9 oktober i Stockholm. Om allt klaffar innebär det att EU-kommissionen kommer att godkänna programmet före oktober månads utgång. En första utlysning kan därefter ske månadsskiftet november-december. Beslut i Strukturfondspartnerskapet kan ske i februari-mars 2015.

Veckans nyhetsbrev rör i övrigt huvudsakligen beslut, som regionförbundets styrelse beslöt i fredags, den 26 september.

Ölands cykelled kan stå klar 2018

Styrelsens beslut innebär att Ölandsleden, cykelleden för turister, kan stå klar 2018, vilket blir möjligt genom en samverkande satsning på 63 miljoner kronor mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner, Regionförbundets regionala transportplan och Trafikverket via den nationella transportplanen.

Ölandsleden, består idag av två separata slingor för cykelturism, en på norra och en på södra Öland. De två slingorna är sammanfogade av en förbindelselänk. Cykelleden kommer att bli cirka 30 mil; norra slingan 11 mil, södra slingan 9 mil och förbindelsen blir cirka 7 mil.

Etapp 1, delar av norra och södra slingan, är klar. Nu genomförs etapp 2 som beräknas stå klar 2018.

Ytterligare ett steg mot ett internationellt kompetenscentrum för glasdesign i Pukeberg

Styrelsens beslut innebär att det togs ytterligare ett viktigt steg i att skapa ett internationellt kompetenscentrum för glasdesign i Pukeberg. Styrelse godkände och antog förslaget till stadgar för Kompetenscentrum Pukeberg ideell förening.

Linnéuniversitetet, Regionförbundet och Nybro kommun undertecknade i februari 2013 en avsiktsförklaring om att skapa ett Internationellt kompetenscentrum för glasdesign. Vid kompetenscentrumet ska det bedrivas utbildning på olika nivåer, forskning och utveckling. Vid Kompetenscentrum Pukeberg finns idag bl.a. glashytta, Designarkivet, glasutställning och butik, Kalmar läns hembygdskonsulenter, konstnärsateljéer och akademisk utbildning.

Enligt förslaget till stadgar är Kompetenscentrum Pukeberg Ideell Förening ett samarbete på Pukebergsområdet i Nybro med syfte att etablera, utveckla och driva ett internationellt centrum för utbildning och forskning inom glashantverk och glasdesign, bland annat en nod inom innovationsmiljön Smart Housing Småland.

Medlemmar i den ideella föreningen är Nybro kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar län. Kommunstyrelsen i Nybro kommun godkände förslaget den 25 augusti. Linnéuniversitetet väntas fatta beslut inom kort.

Satsning på Tyskland, Danmark och Holland inom besöksnäringen

Styrelsen godkände även förslaget till marknadsplan samt budget för länets besöksnäring 2014-2015. Totalt satsas 3,5 miljoner kronor per år för att öka antalet besökare till länet.

De gemensamma satsningarna inriktas i huvudsak på den utländska marknaden, framförallt Tyskland, Danmark och Holland. Marknadsföring kommer även att göras i Norge. Man kommer främst att vända sig till familjer samt personer över 55 år. Marknadsföringen kommer att ske under fyra teman: barn och familj, natur och äventyr, kultur och design samt det goda livet.

En stor del av den internationella marknadsföringen genomförs under namnet Småland och Öland. Utgångspunkten kommer till stor del att vara den gemensamma IT-plattformen och vistismaland.se samt oland.se som lanserades under 2013. Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är:

 • Annonsering samt framtagande av broschyrer för Småland samt för Öland.
 • Medverkan i kampanjen Fantastic Natural Playground tillsammans med bl.a. Visitsweden, Stena Line, Novasol och SCR.
 • Medverkan i en kampanj med Visit Sweden och IKEA Family i Tyskland. Erbjudanden från regionen kommer att skickas ut till tyska IKEA Familymedlemmar via hemsida, nyhetsbrev och kundutskick.
 • Deltagande på världens största turistmässa, ITB, i Berlin i mars.

Ölands Kvarnförening, Ida Olsson och Jennie Leander är årets kulturstipendiater

Regionförbundets styrelse beslöt i fredags att tilldela Ölands Kvarnförening, Ida Olsson från Borgholm/Kalmar och Jennie Leander Lilja från Vimmerby årets kulturstipendiater.

Totalt skickades 39 ansökningar och förslag in till årets stipendier. Kulturstipendierna delas ut den 23 oktober 2014, i anslutning till regiondagarna på Strand Hotell i Borgholm.

Ölands Kvarnförening får ett belöningsstipendium för sitt engagemang och outsinliga arbete med att bevara, utveckla och synliggöra ett viktigt öländskt kulturarv – de öländska väderkvarnarna. Föreningen får ett belöningsstipendium på 10 000 kronor.

Ida Olsson från Borgholm/Kalmar får ett arbetsstipendium för sin satsning inom musikområdet genom en fortsatt utveckling av soloprojektet Adée. Ida Olsson är musikproducent, låtskrivare och sångerska. Hon är utbildad vid Kulturama i Stockholm, där hon gått singer/songwriter- och musikproduktionsutbildning. 2012 gick Ida med i Länsmusikens projekt Talangcoach, vars mål är att stödja unga musiker till professionella aktörer inom musikbranschen, och 2013 släppte hon sin första solo-Ep under namnet Adée. Under våren 2015 kommer hon att lanseras i Storbritannien och USA med hjälp av musikförlaget Musichelp. Ida bor numera i Kalmar men är uppvuxen på Öland. Ida får ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Jennie Leander Lilja från Vimmerby får ett arbetsstipendium för fortbildning inom dansområdet. Jennie är danspedagog på kulturskolan och gymnasiet i Vimmerby. Hon har gått en musikalartistutbildning på Balettakademien i Göteborg och en danspedagogutbildning på Danshögskolan i Stockholm. Hon har startat upp dansverksamheten på kulturskolan och utvecklat/startat en dansprofil på gymnasiet. Tillsammans med länets danskonsulent anordnar hon årligen fortbildning för lärare i sydostregionen. Jennies avsikt är att tillsammans med sin kollega delta i Leading Edge Dance Conference i USA under 2015. Målsättningen är att genom att delta i fortbildning med den senaste forskningen inom dans få nya kunskaper som kan föras vidare till barn/unga och pedagoger i kommunen, i Kalmar län och i sydostregionen. Jenny får ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Övriga frågor på styrelsesammanträdet

Förutom ovanstående frågor beslöt styrelsen även att bifalla förslagen till

 • Handlingsplan för den sociala fonden 2014-2020
 • Policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län
 • Medlemskap i KreditGarantiFöreningen
 • Driftbidrag till Oskarshamns flygplats

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-09-21)

21 september 2014 by

Sverige är idag ett av världens rikaste och mest utvecklade länder. Men dagens position är ingen garanti för att vi ska vara så även framöver. Framtidsutmaningar som den allt hårdnande globala konkurrensen, den demografiska utvecklingen, integrationen på arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen är några frågor som ställer stora krav på nya lösningar för att vi ska klara dessa utmaningar.

I syfte att analysera dessa tillsatta regeringen 2011 den s.k. Framtidskommissionen. Kommissionens slutrapport, som jag skrivit om tidigare, har tyvärr nästan fallit i glömska. Den belyser på ett utmärkt sätt några av de frågor som aktualiserats och har hög relevans i den diskussion som påbörjats i svallvågorna efter valet.

Vi lever längre! Vi börjar arbeta allt senare – etableringsåldern har stigit till 29 år. Vi ägnar endast en tredjedel av vårt liv till att yrkesarbeta, vilket innebär att allt färre ska försörja allt fler. Urbaniseringen fortsätter. Allt fler bor i storstäder, förortskommuner och större städer och skillnaden mellan stad och land ökar.

Sker inga förändringar kommer detta att få allt större påfrestningar på välfärdssystemen och hur vi ska finansiera dessa. Andra frågor är hur vi ska kunna rekrytera kompetens till våra företag och kommuner framöver, inte minst i sydöstra Sverige. Den ökade konkurrens om arbetskraften kommer att pressa upp lönerna, vilket vi redan ser tendenser till.

Ska vi tro på Oxford forskarna Carl Benedikt Frey och Michael Osborne profetissor kommer 47 procent av alla jobb idag att ha tagits över av datorer om 20 år. Oberoende om det blir en högre eller lägre andel än de förutspår kommer inte utvecklingen att bromsa upp. Den stora frågan är med andra ord hur vi ska kunna ersätt dessa förlorade jobb med nya arbetstillfällen. Källa Di Dimension Nr 7 2014.

Cirka 26 procent av Sveriges befolkning är idag utrikes födda eller har en eller två föräldrar som är det. Forskningen visar att migrationen resulterat i att Sverige utvecklats till ett bättre land såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Utmaningen handlar om integrationen. Det tar allt för lång tid för våra nya svenskar att komma in på arbetsmarknaden och det finns ökade tendenser till spänningarna i samhället på grund av invandringen.

Kvinnor har idag en högre utbildningsnivå än män och gapet ökar. Inom 20 år kommer cirka 60 % av alla som är högskoleutbildade vara kvinnor. Enligt den senaste statistiken studerar 43 % av alla unga i länet vidare på universitet och högskolor. Drygt 52 % av dessa är kvinnor, medan endast 33,5 % är män. Samtidigt har vi stora löneskillnader mellan könen. I länet är två tredjedelar av arbetstillfällena i den privata sektorn män och tre fjärdedelar av de anställda i offentlig sektor är kvinnor. Ska en utjämning ske krävs en mera balanserad arbetsmarknad. En annan effekt av utvecklingen är att vissa pojkars och unga mäns problem i skolan riskerar att skapa en växande grupp män i utanförskap.

Den svenska demokratin står inför stora utmaningar, vilket bland annat resulterat i att allt färre engagerar sig i de politiska partierna. Frågan är komplex, men en av orsakerna är som Framtidskommissionen skriver:

……….. att beslutsprocesserna under de senaste decennierna har gått mot en allt högre komplexitet. Det viktigaste skälet till det är att många av de problem och utmaningar Sverige står inför skär över gränser, dels mellan den lokala, regionala och nationella nivån, dels mellan Sverige och andra delar av världen. Samtidigt kommer det sannolikt att behövas mer snarare än mindre gränsöverskridande samverkan för att lösa problem i framtiden. Det riskerar att öka beslutsprocessernas komplexitet ytterligare.

Utmaningarna minskar inte av att det blivit enklare för människor att skräddarsy vilka nyheter man tar del av, och att söka upp källor till information som bekräftar de åsikter och verklighetsuppfattningar man redan har.

Läs Framtidskommissionens slutrapport Svenska Framtidsutmaningar. Den är värd ett bättre öde än att falla i glömska.

Ölands Skördefest den 25-28 september

Ölands Skördefest den 25-28 september, är den artonde i raden av fester som genomförs. Jag har fått äran att inviga årets fest, vilket känns mycket hedrande. Invigningen sker i Årets Ölandsby, Stora Rör, den 25 september.

Ölands skördefest förenar två av Ölands två huvudnäringar, livsmedelssektorn (inkl. jordbruket) och besöksnäringen. Skördefesten, som även sprider positiva ringar på fastlandet är numera ett av rikets starkaste varumärken, inom såväl besöksnäringen som inom livsmedelssektorn.

Varumärkets starka ställning vidimerades i den framtidsstudie, som LRF Sydost, Länsstyrelsen och Regionförbundet genomförde tidigare i år. Syftet var att peka ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ge underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna i Kalmar län.

Två resultat av framtidsstudien är att vi vill utveckla Skördefesten till den nationella mötesplatsen för livsmedelssektorns framtidsfrågor och att vi påbörjat ett arbete med en samlad regional livsmedelsstrategi för länet.

Med den nationella mötesplatsen för livsmedelssektorn avser vi att Skördefesten ska bli den självklara mötesplatsen för näringslivet och offentlig sektor där livsmedelssektorns framtidsfrågor står i fokus. En mötesplats där diskussioner förs om hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelse genom en sund, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion – ett land som kombinerar ett ökat ansvar för lokal och global matproduktion med miljö och upplevelse.

För att stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna kommer vi, som jag nämner ovan, att ta fram en samlad regional livsmedelsstrategi för länet. Målet är att strategin ska presenteras på Ölands Skördefest nästa år, 2015.

Kvinnor – en resurs för tillväxt

Kvinnors företagande i länet ökade med 27 % under åren 2006-2012 enligt SCB:s statistik. Mäns andel av tillväxten var under samma period + 17 %. Av nedanstående tabell, som tagits fram av Tillväxtverket, framgår att den positiva utvecklingen även omfattar nettoomsättning, andel sysselsatta och löneutvecklingen.

Kvinnors företag i Kalmar län

 

Antal företag Nettoomsättning (tusentals kr) Antal sysselsatta Löner

(tusentals kr)

 

2006 2 894 4 156 586 6 446 922 396
2008 3 060 6 652 113 7 539 1 292 199
2010 3 136 6 399 365 7 283 1 281 310
2012 3 678 8 348 619 8 141 1 469 608

 

Ökning 2006-2012 +27% +101% +26% +59%
Mäns företag

2006-2012

+17% +22% +10% +28%

 

Hälsningar/Håkan

Håkans Nyhetsbrev (2014-09-14)

14 september 2014 by

Såväl jag som Stefan Carlsson hade, på begäran, en debattartikel i Barometern dagen före valet, den 13 september. Min debattartikel har rubriken Så ska länet klara konkurrensen.

Nyhetsbrevet begränsas av tidsskäl, denna valdag, till endast debattartikeln. Alla i länet har inte heller tillgång till Barometern.

Så ska länet klara konkurrensen

Kalmar län, precis som övriga Sverige och Europa, står inför en gigantisk demografisk utmaning med en åldrande befolkning i kombination med att det föds alldeles för få barn. Att vi lever längre är i grunden mycket glädjande men det ger oss samtidigt utmaningar. I takt med 40-talisternas pensionsavgångar ökar kommunernas försörjningsbörda. Kostnader för pensioner, sjukvård och omsorg kommer att stiga. Om vi ska klara av att finansiera välfärden måste de arbetade timmarna bli fler. I Kalmar län kommer det att råda arbetsbrist inom vissa områden. Flera företag saknar redan i dag kompetent arbetskraft.

Den demografiska utmaningen ska också ses i ljuset av en nationell trend där vi ser en ökad befolkningskoncentration till storstäderna och universitetsorterna. Det är en utveckling som även pågår inom länet. Folkmängden i Kalmar län har varit relativt konstant under den senaste nio åren. Länet har endast minskat med 116 personer mellan åren 2005 till 2013.

Däremot är de inomregionala förändringarna stora. Medan Kalmar och Mörbylånga har ökat sin befolkning, har övriga kommuner i länet minskat sin befolkning under samma period. Det är framförallt unga och högutbildade som flyttar. För kommunerna innebär befolkningsminskningen minskade skatteintäkter vilket i sin tur kan leda till svårigheter att upprätthålla en god servicenivå. Det kan också leda till stagnation i näringslivet.

Redan i dag pågår regionala satsningar för att möta utmaningarna. Exempel på detta är utformning av gemensamma traineesystem inom kommun och landsting, försök med praktikplatser inom offentlig sektor samt framtagande av en modell för att företag och organisationer lättare ska kunna rekrytera studentmedarbetare. Sedan en tid tillbaka bedrivs även en regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål för nyanlända. Som ett resultat av en mångårig satsning på ungas uppväxt i länet så etablerades under våren Fryshuset Kalmar län.

Det krävs emellertid också offensiva satsningar för ökad inflyttning samt ett bättre mottagande av de som bosätter sig i vårt län. Här ska vi bli bättre på att samla våra gemensamma resurser och samverka över kommungränser.

Några av de områden som behöver prioriteras är:

 • Förbättrad profilering av länet. Vi behöver bl.a. visa möjligheterna att hitta sysselsättning i länet i dag men även vilka möjligheter som finns för att byta sysselsättning över tid. Här ligger fokus på såväl inflyttare som medflyttare. En viktig del i detta är en förbättrad profilering av länets kärnkompetensområden. Stora satsningar görs redan i dag på profilering av länets besöksnäring men vi behöver även lyfta fram våra styrkor inom andra områden, t.ex. länets gröna näringar.
 • Vi behöver stärka mottagar- och medflyttarorganisationen. I Kalmar län ska vi erbjuda en professionell mottagning för såväl den enskilde som flyttar till Kalmar län som för hela familjen. Det kan handla om allt från att förmedla jobbkontakter till hjälp med att hitta rätt skola eller fritidsaktiviteter för barnen.
 • Förbättrad samverkan över hela länet. Vi behöver skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan kommunernas inflyttarfunktioner, bland annat genom en plattform för erfarenhets- och metodutbyte.
 • Vi behöver ta tillvara på de möjligheter som har öppnats upp genom den nya flyglinjen till Berlin. Den är inte bara viktig för stärkta affärsförbindelser och fler besökare utan även för kompetensförsörjning i länets företag och organisationer.
 • Vi behöver skapa bättre metoder för att ta tillvara på kunskapen och erfarenheterna hos de som studerar i Kalmar län men också skapa förutsättningar för sysselsättning efter avslutade studier. I detta är partnerföretag och praktikplatser viktiga delar.

 

Redan nu pågår ett arbete för stärkt samverkan, förbättrat erfarenhetsutbyte och metodutveckling i länet. Det växlar vi nu upp genom att ta fram en konkret handlingsplan för hur vi på bästa sätt profilerar länet för ökad inflyttning samt för det bästa mottagandet av de som bosätter sig här. Det är ett arbete som kommer att göras i nära samverkan med länets kommuner, landstinget, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och en rad andra aktörer, inte minst länets arbetsgivare. Handlingsplanen, tillsammans med de insatser som redan pågår, ska bidra till ett konkurrenskraftigt, dynamiskt och kunskapsintensivt Kalmar län.

Hälsningar/Håkan

Håkans nyhetsbrev (2014-09-07)

07 september 2014 by

OECD har pekat på att Kalmar län har, på grund av brister i infrastrukturen, mindre tillgänglighet till de europeiska marknaderna än regioner, som ligger längre bort i Sverige. Bristerna påverkar även, enligt OECD, den interna dynamiken i regionen. Sträckningen av en eventuell höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö kan försämra vår situation ytterligare om banan hamnar för långt väster ut.

Regeringen beslöt i juli i år att utse två förhandlare – HG Westberg och Catharina Håkansson Boman – till det så kallade Sverigebygget. Deras uppdrag är att ta fram en utbyggnads-strategi för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Slutsatserna av deras arbete kommer att vara ett underlag till den kommande infrastrukturpropositionen, som planeras till 2016.  

Sträckningen av en kommande höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Hässleholm är av mycket stor strategisk betydelse för oss i sydöstra Sverige. Flera parter har därför startat ett omfattande påverkansarbete för att banan ska att dras så nära Växjö som möjligt.

Såväl Kalmar och Oskarshamns kommuner som Regionförbundet ingår i stambanan.com, som är ett nätverk som bildats för att utveckla södra Stambanan. I nätverket ingår 26 kommuner, fem regioner och företrädare för näringslivet. Stambana.com genomför just nu ett antal utredningar för att analysera konsekvenserna av olika alternativa sträckningar av den framtida höghastighetsjärnvägen.

Här marknadsför vi länets besöksmål utanför rikets gränser

Besöksnäringen har stor betydelse för regionen. Arbetet med att marknadsföra denna internationellt, sker i ett nära samarbetet mellan regionförbundet och kommunernas turistorganisationer.

Insatserna, som uppgår till ca 3,6 mkr per år, finansieras till hälften av regionförbundet. Den övriga delen finansieras gemensamt av länets destinationer och kommuner. Insatserna koncentreras i stor utsträckning till våra fem starka destinationer – dragare, som är Astrid Lindgrens Vimmerby, Smålands skärgårds stad Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar.

Avsändaren är visitsmaland.se och oland.se. Här kan våra utländska besökare hitta hela länets utbud av boende, aktiviteter och evenemang såväl på svenska som engelska och tyska.

Marknadsföringen riktas i första hand till den tyska, danska och holländska marknaden, men även till viss del mot den norska. Mycket av marknadsföringen genomförs tillsammans med de båda andra Smålandslänen och genom vårt gemensamma IT-bolag för Småland och Öland.

Våra utländska besökare svarade för 1,4 miljoner gästnätter förra året, vilket var 13 % av alla gästnätter. Av dessa svarade våra tyska besökare för 37 %, våra danska besökare för 18 % och de holländska besökarna för knappt 6 %. Därutöver kommer även många besökare ifrån Norge och Finland.

En stor del av våra insatser under åren 2014-2015 genomförs tillsammans med VisitSweden och Ehrenberg Kommunikation GmbH. Våra två största satsningar, som båda genomförs tillsammans med VisitSweden är:

 

 • Fantastic Natural Playground, som riktar sig till den bilburna besökaren från Tyskland, Holland, Danmark och Norge. Ca 53 % av det kommersiella boendet i länet sker på campingar och i stugbyar/stugor/lägenheter. VisitSwedens undersökningar visar på en uppåtgående trend för dessa boendeformer och att Sverige kan konkurrera med andra länder i Europa inom området. Målet med kampanjen är att öka antalet utländska besökare under vår, sommar och höst. Kampanjen pågår till och med 2016.
 • Mere Sverige: Sverige är en närmarknad för danskarna men kännedomen om oss som resedestination är förhållandevis låg. Danskarna har behov av att få veta vad man kan göra i Sverige ända ner i detaljnivå. Kampanjen handlar om att öka kunskapen om vad vi har att erbjuda och om att locka flera danska besökare till Sverige och länet.

Den Digitala Agendan på remiss

Regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen signerade 2012 tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län. Syftet är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållande strategi. Ytterst handlar det om att ta till vara alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.

Under 2013 och 2014 har fem arbetsgrupper arbetat fram vilka insatser som är mest prioriterade inom områdena lärande och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur, hälsa och kommunal e-utveckling. Den Digitala agendan, som vårt arbetsutskott har beslutat skicka ut på en bred remiss, är början på ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 6 november. 

Antony and the Johnsons – Cut the world

Jag tar mig friheten att rekommenderar bra musik, i mitt tycke, i nyhetsbrevet från och till. Det är dock ett tag sedan jag gjorde så. Jag har till och med fått frågan från några av mina läsare om jag inte har någon ny musik att rekommendera. Svaret är tyvärr inte, under den senaste tiden. Låt mig istället lyfta fram en av mina personliga favoriter, Antony Hegarty, som är sångare i gruppen Antony and the Johnsons

Som sångare hör Antony till sin generations största unika röster, vilket framgår med all tydlighet på live skivan Cut the world från 2012, som han spelade in i samarbetet med Danmark Radios symfoniorkester. Skivan innehåller, med ett undantag, tidigare inspelade sånger. Samspelet mellan Antonys unika röst och symfoniorkestern ger sångerna nya klanger och musiken ett helt nytt innehåll. Lyssna t.ex på You are my sister eller Rapture.

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-08-31)

31 augusti 2014 by

Vårt läge mitt i Östersjöregionen är en grund för affärskontakter, utveckling och internationellt samarbete. Det skapar även möjligheter för vårt näringsliv att komma in på nya marknader. Bristerna i infrastrukturen har hittills varit ett av hindren för att vi ska kunna nyttja vårt strategiska läge fullt ut.

Från och med i morgon, den 1 september, kan du flyga från Kalmar till Berlin. Flyglinjen, som också inkluderar en linje till Göteborg och Landvetter, ger såväl företagare som andra resenärer möjlighet att ta sig vidare ut i världen samt besöka en av Europas mest spännande städer, Berlin. Tro mig! Jag har nämligen varit där drygt 10 gånger de senast 20 åren.

Linjen kommer att flygas av bmi.regional. Flygbolaget, som är brittiskt, anses vara ett av de mest punktliga flygbolagen i Europa.

Är du intresserad av att skapa nya affärskontakter och samverkansmöjligheter i Berlin och Tyskland så genomför Kalmarsund promotion en så kallad Business Charter den 26-28 november. Chartern, som riktar sig till beslutsfattare inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn avgår med flyg från Kalmar Öland Airport till Berlin och åter. Aktiviteten delfinansieras av Regionförbundet. Du kan läsa mer om chartern på http://www.kalmarsundpromotion.se/

Länets södra arbetsmarknadsregion en av 8 i riket som haft en positiv nettoinflyttning under perioden 2007-2012

Demografin spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen. Med demografi avser vi antalet födslar, dödsfall, in- och utflyttningar men också frågor som rör familjebildning. Studerar vi enbart en av dessa faktorer, i det här fallet nettoflyttningen, tror jag att mångas världsbild förändras i positiv riktning!

Tillväxtanalys, som har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik, har i rapporten Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? analyserat vad som bestämmer boendeattraktivitet.

Av rapporten framgår att det är endast 8 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner) som haft en positiv inflyttning under åren 2007-2012. En av dessa är Kalmars. Med Kalmars arbetsmarknadsregion avses Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylång, Nybro och Torsås kommuner, dvs. södra länet.

Övriga arbetsmarknadsregioner, som haft en positiv utveckling är, är föga förvånande Stockholm, Malmö (sydvästskåne) och Göteborgsregionen, men även Strömstad, Nyköping, Halmstad (stora delar av Halland), och Örebro län tillhör denna kategori. I riket finns totalt 72 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner).

Forskningen visar, enligt rapporten, att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter, samt utbudet av kultur och nöjen. Betydelsen av dessa olika faktorer varierar givetvis för olika grupper av människor. Exempelvis så flyttar personer med en högskoleexamen i regel i högre utsträckning på grund av arbets- och karriärmöjligheter, än personer som inte har en högskoleexamen. De som flyttar kortare sträckor flyttar främst på grund av faktorer relaterat till boende, medan de som flyttar längre sträckor främst flyttar på grund av arbete eller studier. En grundförutsättning för att en flytt ska komma till stånd är dock att personen har ett arbete eller en försörjning. Regionala skillnader i arbetsmarknadssituation utgör därmed en viktig förklaringsfaktor för personers flyttningar.

Fyra intressanta konferenser och möten under hösten

Eftervalsanalys den 19 september

Vilka frågor och grupper avgjorde valet? Hur har väljarströmmarna sett ut? Vad får valresultatet för konsekvenser för politiken och ekonomin under den kommande mandatperioden? Svaren på dessa frågor kommer delvis att besvaras fredagen den 19 september mellan kl 11.30 -13.30 då bjuder SNS Kalmar in till en eftervalsanalys på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar. Lättare lunch serveras i anslutning till mötet.

Vid mötet medverkar MARTIN TUNSTRÖM, politisk chefredaktör på Barometern-OT, och PETER AKINDER, politisk chefredaktör på Östra Småland, som lokala kommentatorer till den eftervalsanalys som SNS arrangerar i Stockholm (och som kommer att sändas vid mötet).

Medverkande i Stockholmspanelen är bland annat KATARINA BARRLING, statsvetare Uppsala universitet, SÖREN HOLMBERG, professor emeritus i statsvetenskap som har ägnat stor del av sin forskning åt opinionsbildning, val och väljarbeteende
PÄR NUDER, Senior Counselor Albright Stonebridge Group och tidigare finansminister
KARIN PETTERSSON, politisk redaktör Aftonbladet och JOHANNES ÅMAN, politisk redaktör Dagens Nyheter

Anmälan kan du göra senast tisdagen den 16 september till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se

Behöver vi en sydsvensk region? – den 20 november!

Under 2015 ska landsting och regionkommuner/regionförbund i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län ta ställning till om vi ska bilda en sydsvensk region eller inte.  För att belysa olika frågor och områden i en regionbildning bjuder huvudmännen in till en konferens den 20 november i Kalmar. På konferensen medverkar företrädare från OECD, regeringskansliet, handelskammaren, forskningsinstitut, universitet och högskolor med flera. Pia Kinhult (M) och Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne respektive Blekinge, leder samtalen.

Du kan läsa mer om denna på http://www.rfkl.se

Unga och Jobb i Kalmar län den 15 oktober i Hultsfred!

Sparbankstiftelsen Kronan, Regionförbundet, Fryshuset och Hultsfreds kommun, arrangerar den 15 oktober en dag om unga och jobb för och med länets ungdomar. På konferensen kommer du få ta del av goda exempel och utmaningar från bl a Swedbank, ICA, Fryshuset. Dessutom gästar Leif Mannerström konferensen och berättar om sitt projekt att få unga arbetslösa in i arbete. Frågor och anmälan skickas till campus@hultsfred.se

Konferens om den sociala sammanhållningen den 25 september

Som jag tidigare skrivit om bjuder Regionförbundet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen in till konferensen ”Social sammanhållning – värdet av möten” den 25 september. Syfte att samla berörda aktörer för en dialog och diskussion om hur vi tillsammans kan skapa ett län med ett inkluderande mottagande.

Vi vill att individens resurser ska tillvaratas och bidra till lokalsamhällets och regionens utveckling. Konferensen har ett fokus mot integrationsforskning men ska också fungera som ett avstamp för konkreta åtgärder för att tillsammans stärka den sociala sammanhållningen i regionen.

Sista anmälningsdagen är den 12 september. Du hittar inbjudan på http://www.rfkl.se

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-08-24)

24 augusti 2014 by

”Vill man slippa regn gäller det att bosätta sig runt sjöarna Vänern eller Vättern, öster om fjällen, i Kalmar läns kusttrakter eller på Öland. Molnbildningen blir inte lika stor över sjöar. För östra Småland handlar det om att den västar delen av landet hinner ta upp mycket av regnet som kommer från väster”

Citatet är hämtat ifrån svt:s app Nyheter den 20 augusti och är en del av svt:s meteorolog Joel Mellins svar på frågan om varför det regnar mest på Västkusten.

Ovan indikerar vad vi har att vänta oss framöver. Klimatförändringarna får både positiva och negativa konsekvenser, vilket bl.a. framgår av de slutsatser som konsultföretaget Tyréns, redovisar i sin framtidsstudie om energi och klimatfrågorna för Kalmar län, som genomförts på uppdrag av Regionförbundet, Länsstyrelsen och LRF Sydost. I det nämnda fallet ovan gynnas vår besöksnäring, men konsekvenserna av klimatförändringarna är mer komplexa än så.

I Tyréns rapport pekar man på att medeltemperaturen i Kalmar län förväntas höjas med cirka 1,5 grad till 2030, cirka 2 grader till 2050 och 3-4 grader till 2100. De direkta konsekvenserna av detta för de gröna näringarna förväntas bli:

 • Fler och mer extrema värmeböljor
 • Fler och mer extrema händelser med stora nederbördsmängder
 • Fler och mer extrema torrperioder
 • Förlängd växtsäsong
 • Höjd havsnivå
 • Försurning, minskad salthalt och höjd temperatur i Östersjön
 • Förändrade ekosystem

Med ett klimat som är mer opålitligt, med mer extremt väder, blir förutsättningarna svårare för en produktion utan avbrott för i stort sett hela näringslivet. Här bör näringslivet satsa på en rad åtgärder för att utveckla sin robusthet. Exempel på detta är bland annat att använda fler träslag samt öka variationer i gallring och avverkning inom skogsbruket samt förändrade odlingsmetoder och satsning på nya grödor inom jordbruket.

Så arbetar vi vidare med länets gröna näringar

Vårt län har en unik position inom de gröna näringarna. I riket, som helhet arbetar idag endast 1 % alla anställda inom jord, skog, livsmedel och trä. I Kalmar län är det 11 %. Förhållandena avspeglar sig även i näringarnas intäkter i relation till de totala intäkterna för alla branscher. I länet svarar de gröna näringarna för 17 procent, riksgenomsnittet är 6 procent.

Andra jämförelsetal, som stärker det jag skriver om i stycket ovan, är att en tredjedel av den totala tillväxten inom animalieproduktionen i Sverige de senaste åtta åren har varit i Kalmar län, att vi svarar för 25 procent av Sveriges produktion av kyckling, 12 procent av mjölken, 11 procent av äggen, 10 procent av nötköttet och 5 procent av grisköttet.

Utmaningarna för branschen är dock många. En hårdare global konkurrens kring prissättning samt ökad efterfrågan på närhet, kvalitet, upplevelser och småskalighet är några av dessa. Andra är klimat- och miljöfrågorna samt en nödvändig kompetensförsörjning för att möjliggöra utveckling och innovation. Branschen står även inför ett generationsskifte.

För att stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna kommer LRF Sydost, Länsstyrelsen och Regionförbundet att ta fram en samlad regional livsmedelsstrategi för länet. Arbetet ska göras i bred dialog med olika aktörer inom näringen. Målet är att strategin ska presenteras på Ölands Skördefest nästa år, 2015.

Ovan är resultatet den framtidsstudie som jag skrivit om tidigare. Syftet med denna är att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur de kan stärkas på bästa sätt. Studien, som du kan ta dela v på www.rfkl.se, rymmer fyra delrapporter som pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ger underlag för en diskussion om hur vi kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län.

Nya medel till det gränsöverskridande samarbetet i Östersjöregionen  

Det lär dröja innan vi kan söka medel från och ur EU:s olika Östersjöprogram den kommande programperioden, som omfattar åren 2014-2020. Ansökan till det så kallade stora Östersjöprogrammet kan sannolikt bli möjligt först våren 2015 och till programmet South Baltic, som omfattar södra Östersjöområdet, först ett halvår senare. I avvaktan på dessa möjligheter erbjuder Svenska Institutet ett alternativ.

Svenska Institutet beviljar nämligen projektmedel på mellan 100 000 kr och 440 000 kr till er som vill starta projekt i Östersjöregionen. Stödet är till för att skapa förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan aktörer i Sverige och Östersjö-länderna.

Svenska Institutet stödjer projekt som har en tydlig koppling till bl.a. EU:s strategi för Östersjöregionen, Östliga partnerskapet och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (BSAP).

Svenska Institutet tar emot ansökningar löpande fram till den 30 juni 2015.

Du kan läsa mer om detta på  https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/projektinitiering/

Hälsningar/Håkan

 

Håkans Nyhetsbrev (2014-08-17)

17 augusti 2014 by

Hösten, eller rättare sagt sensommaren, börjar bra. Länets befolkning ökade nämligen med 826 personer under de sex första månaderna. Vi har nu 234 700 invånare. Trenden håller med andra ord i sig.

Tyvärr uppvisar länet fortfarande ett negativt födelseöverskott men tack vare inflyttningen av utländska medborgare kan Kalmar län redovisa ett positivt flyttningsnetto. Tre av länets kommuner, Kalmar, Torsås och Vimmerby har dock ett positivt födelseöverskott. Samtliga kommuner utom Hultsfred redovisar en positiv befolkningsutveckling.

Nya förutsättningar för den investeringsfrämjande verksamheten

Business Swedens har omorganiserat sin verksamhet under sommaren. De grundläggande principerna för samarbetet mellan Business Sweden och Sveriges regioner är dock tillsvidare i allt väsentligt den samma som tidigare.

Vi, regionerna, står för arbetet med att utveckla regionala investeringsmöjligheter och tillhandahålla service i regionala frågor till potentiella investerare. Business Sweden har det nationella uppdraget att attrahera utländska investeringar och att samarbeta med Sveriges regioner så att vi kan kraftsamla för att tillsammans skapa attraktiva investeringsmöjligheter.

Polenstudie

Business Swedens Warszawa-kontor, har på uppdrag av oss, gjort en analys av exportförutsättningar till vår granne i söder, för länets små- och medelstora företag. Studien omfattar fyra branscher nämligen besöksnäringen, e-handel, miljöteknik och trä.

Studien kommer att presenteras av Bianca Dochtorowicz den 28:e augusti i Kalmar. Syftet med denna är att  öka kunskapen om och förutsättningarna för ökade handelsförbindelser mellan Kalmar län, Sverige och Polen. Informationsmötet, den 28 augusti, syftar också till att föra en dialog med våra företag om inriktningen på det fortsatta arbetet.

Mötet, som börjar kl 12.00, är i våra lokaler på Nygatan 34, i Kalmar.

Konferens om den sociala sammanhållningen den 25 september

I syfte att samla berörda aktörer för en dialog och diskussion om hur vi tillsammans kan skapa ett län med ett inkluderande mottagande, bjuder Regionförbundet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen in till konferensen ”Social sammanhållning – värdet av möten” den 25 september.

Vi vill att individens resurser ska tillvaratas och bidra till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Konferensen har ett fokus mot integrationsforskning men ska också fungera som ett avstamp för konkreta åtgärder för att tillsammans stärka den sociala sammanhållningen i regionen.

Sista anmälningsdagen är den 12 september. Du hittar inbjudan på www.rfkl.se

Stoner – en stor läsupplevelse

John Williams skrev romanen Stoner i början av 1960-talet. Boken gjorde ingen succé, men den återutgavs 1965. Den gjorde inte heller då några större intryck. Fram till 2012 hade den bara sålts i 4863 exemplar. När den utgavs i Frankrike 2011 vaknade dock världen och romanen har därefter sålts i åtskilliga fler exemplar. Bara i Holland 250 000.

Musikjournalisten Jan Gradvall gjorde mig uppmärksam på boken i DI Weekend den 25 juli i år. Romanen bör enligt Gradvall förses med varningsklisterlappen: ”Ej lämplig för läsare under 45 år”. Jag kan bara hålla med Gradvall efter att jag själv läst denna vidunderliga läsupplevelse. Stoner handlar om ett liv, med alla dess ingredienser; kärlek, sorg, arbete, besvikelser och drömmar. Läs den, men bara om du är över 45 år. Övriga får göra det på egen risk.

Hälsningar/Håkan

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 100 andra följare